En volvoraggares vardag (VolvoFelix)

Här får vi följa med volvoraggaren VolvoFelix där han visar hur man kan lägga upp en helt vanlig dag. Vi får till exempel lära oss hur man kan laga en säng med en domkraft.