Nya besiktningsregler 20 maj 2018

Transportstyrelsen har nu presenterat vilka nya besiktningsregler som börjar tillämpas den 20 maj 2018. Den största förändringen är att de fasta besiktningsperioderna (som baseras på sista siffran i registreringsnumret) slopas.

Här är några nyheter:
– Krav på besiktning införs för A-traktor och traktor B.
– Istället för årsmodell ska fordonsår användas när hobbyfordon och veteranfordon undantas från kravet på besiktning.
– Vissa amatörbyggda fordon måste genomgå en registreringsbesiktning innan de kan undantas från kravet på besiktning.

Varför införs besiktningskrav för A-traktor och traktor B?
Besiktningskravet för dessa fordon införs för att öka trafiksäkerheten. A-traktorer liknar EPA-traktorer i konstruktionen och de är besiktningspliktiga idag. Traktor B används inte i jordbruket utan körs på allmänna vägar och i hastigheter över 40 km/timme och de behöver därför besiktas av trafiksäkerhetsskäl.

Veteranfordon
Det är fordonsåret som kommer att styra när veteranfordon befrias från besiktning. Det betyder att istället för att fordon av årsmodell 1950 och äldre blir befriade från besiktning kommer nu bilar äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år bli befriade från besiktning under förutsättning att fordonet har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden.

Amatörbyggt fordon
När de nya reglerna träder ikraft måste vissa amatörbyggda fordon genomgå en registreringsbesiktning innan fordonet kan besiktningsbefrias.

När du bygger ditt eget fordon behöver du göra byggbesiktningar under arbetets gång. Byggbesiktningar utförs av Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation (SFRO) eller organisationen Teknisk Support Till Amatörbyggare (TESTA).

När fordonet är klart gör de en slutbesiktning av fordonet och de utfärdar ett intyg. Det intyget tar du sedan med dig till ett besiktningsföretag där du gör en registreringsbesiktning och en kontrollbesiktning av fordonet.

Lagstiftningen träder ikraft den 20 maj 2017, men de nya reglerna ska som sagt börja tillämpas först från den 20 maj 2018.

Ni kan läsa mer på Transportstyrelsens hemsida »