Remiss om ändring i föreskriften för A-traktorer – inga mer dubbla lådor?

Transportstyrelsen har publicerat en remiss om ändring i föreskriften för A-traktorer. I huvudsak innebär remissen att man till exempel avser upphäva kravet om max 10 km/h på lägsta växel.

Ni kan höra Göran Ottosson, chef för teknikstöd på Opus Bilprovning AB, berätta mer om detta i denna video från Motorblog of Sweden.